Logo ZadbanyGrób
 

 

Cennik

 

Cennik usług

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze ceny były przystępne i atrakcyjne na tle konkurencji. Nasze usługi zawsze są wyceniane indywidualnie po ustaleniu zakresu prac na podstawie rodzaju grobu, otrzymanych informacji i zdjęć oraz po konsultacjach z Zamawiającym. Usługi świadczymy na terenie Warszawy i bliskich okolic. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania bezwzrotnej zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi przez Klienta, przed jej wykonaniem. Po wykonaniu usługi zaliczka jest odliczana od ceny całkowitej za wykonaną usługę. Należy pamiętać, że dodatkowy wpływ na cenę usługi może mieć zastany na miejcu stan grobu niezgodny z zadeklarowanym przez Klienta oraz poziom zabrudzeń wymagający użycia specjalistycznych środków czystości. W tabeli poniżej przedstawiliśmy listę świadczonych usług wraz z przykładowymi cenami zależnymi od zakresu prac i rodzaju grobu (pojedynczy, podwójny lub rodzinny).


Usługi podstawowe oraz rozszerzone

Szeroki zakres usług
w wariancie podstawowym

Większy zakres usług
w wariancie rozszerzonym

W cenie każdej usługi zapewniamy zapalenie jednego (grób pojedynczy i urnowy) lub dwóch (grób podwójny i rodzinny) małych szklanych zniczy z czasem palenia do 48 godzin. Na życzenie zakupimy dodatkowe znicze. Zakup kwiatów i wiązanek na grób jest dodatkowo płatny i realizowany zazwyczaj w kwiaciarni znajduącej się najbliżej cmentarza. Paragon lub fakturę wysyłamy pocztą elektroniczną.

Przy realizacji usługi czyszczenia nagrobka zapewniamy podstawowe środki czystości oraz niezbędny sprzęt. Na życzenie świadczymy niestandardowe usługi jak np. zakup farby i pędzla w celu pomalowania krzyża lub liter, czy zakup grysu lub żwirku dekoracyjnego potrzebnego do usypania wokół grobu. W przypadku usług niestandardowych wymagamy wcześniejszego przelania środków pieniężnych na zakup niezbędnych materiałów.


Lokalizacja grobu na cmentarzu

Nagrobki na cmentarzu lokalizujemy na podstawie otrzymanych informacji. W przypadku niemożności odnalezienia grobu kontaktujemy się z Klientem w celu doprecyzowania szczegółów lokalizacji. Klient zamawiający usługę powinien podać dokładne informacje pozwalające na zlokalizowanie grobu na cmentarzu takie jak:

 • imię i nazwisko oraz datę śmierci osoby pochowanej w grobie,
 • wygląd i cechy charakterystyczne nagrobka jeżeli takowe istnieją,
 • dane lokalizacyjne ułatwiające dojście np. numer kwatery, rzędu.

Koszt wykonania usługi

Cena za należyte wykonanie zamówionej usługi zależy od rodzaju wybranej usługi w wariancie podstawowym czy rozszerzonym oraz od rodzaju nagrobka (grób urnowy, pojedynczy, podwójny i rodzinny), przy czym nagrobki urnowe ziemne wyceniane są tak jak nagrobki pojedyncze:

 • usługa podstawowa / odwiedzenie grobu: 80 - 90 zł / usługa,
 • usługa rozszerzona / odwiedzenie grobu: 90 - 100 zł / usługa,

 • usługa podstawowa / posprzątanie grobu: 110 - 130 zł / usługa,
 • usługa rozszerzona / posprzątanie grobu: 120 - 140 zł / usługa,

 • usługa podstawowa / umycie nagrobka: 160 - 220 zł / usługa,
 • usługa rozszerzona / umycie nagrobka: 180 / 240 zł / usługa,

 • usługa podstawowa / pielęgnacja grobu: 200 - 260 zł / usługa,
 • usługa rozszerzona / pielęgnacja grobu: 220 - 280 zł / usługa.

Płatności i dodatkowe zniżki

10% zniżki
na usługi kwartalne

20% zniżki
na usługi miesięczne

Wszystkie usługi wyceniamy i płatności przyjmujemy w polskich złotych (PLN). Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje także możliwość wyceny usługi w innej walucie (USD, EUR, GBP) według aktualnego średniego kursu widocznego na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Dla naszych stałych Klientów dajemy zniżki na wykonywane usługi licząc od kolejnej zamówionej usługi. Dla usług świadczonych raz w miesiącu zniżka wynosi 20%, natomiast dla usług świadczonych kwartalnie rabat wynosi 10% ceny wykonanego zlecenia.

Tabela usług wraz z przykładowymi cenami

Wykaz oferowanych usług wraz z przykładowym zakresem cen za ich wykonanie. Rzeczywista wycena może się różnić od przedstawionej w tabeli.
RODZAJ USŁUGIZAKRES PRACZAKRES CEN
Odwiedzenie grobu
Usługa podstawowa
Usunięcie śmieci
Zapalenie znicza
Zrobienie zdjęć
Pojedynczy: 80 zł
Podwójny: 90 zł
Rodzinny: 90 zł
Odwiedzenie grobu
Usługa rozszerzona
Usługi podstawowe
Dodatkowy znicz
Zakup kwiatów
Zakup zniczy
Pojedynczy: 90 zł
Podwójny: 100 zł
Rodzinny: 100 zł
Posprzątanie grobu
Usługa podstawowa
Usnięcie śmieci
Omiecenie kurzu
Zapalenie znicza
Zrobienie zdjęć
Pojedynczy: 110 zł
Podwójny: 130 zł
Rodzinny: 130 zł
Posprzątanie grobu
Usługa rozszerzona
Usługi podstawowe
Dodatkowy znicz
Zakup kwiatów
Zakup zniczy
Pojedynczy: 120 zł
Podwójny: 140 zł
Rodzinny: 140 zł
Umycie nagrobka
Usługa podstawowa
Usunięcie śmieci
Umycie nagrobka
Zapalenie znicza
Zrobienie zdjęć
Pojedynczy: 160 zł
Podwójny: 180 zł
Rodzinny: 220 zł
Umycie nagrobka
Usługa rozszerzona
Usługi podstawowe
Dodatkowy znicz
Zakup kwiatów
Zakup zniczy
Pielęgnacja roślin
Pojedynczy: 180 zł
Podwójny: 200 zł
Rodzinny: 240 zł
Pielęgnacja grobu
Usługa podstawowa
Usunięcie śmieci
Umycie nagrobka
Pastowanie grobu
Polerowanie grobu
Zapalenie znicza
Zrobienie zdjęć
Pojedynczy: 200 zł
Podwójny: 220 zł
Rodzinny: 260 zł
Pielęgnacja grobu
Usługa rozszerzona
Usługi podstawowe
Dodatkowy znicz
Zakup kwiatów
Zakup zniczy
Pielęgnacja roślin
Pojedynczy: 220 zł
Podwójny: 240 zł
Rodzinny: 280 zł
Otoczenie grobu
Usługa dodatkowa
Usunięcie śmieci
Odchwaszczanie
Zgrabienie liści
Zamiatanie terenu
Odśnieżanie terenu
Cena: 40 - 80 zł
Konserwacja grobu
Usługa dodatkowa
Malowanie krzyża
Malowanie liter
Udekorowanie grysem
Udekorowanie żwirkiem
Zapytaj o cenę
Inne czynności
Usługa opcjonalna
Zamówienie mszy
Sprzątanie po pogrzebie
Niestandardowe usługi
Zapytaj o cenę
Oferta zniczy
Usługa opcjonalna
Znicz szklany
Czas palenia: 40h
Cena: 5 zł
Oferta wkładów
Usługa opcjonalna
Wkład olejowy
Czas palenia: 70-140h
Cena: 5 - 10 zł
Dodatkowe opłaty Nagrobek z lastryko
Usługa przedświąteczna
Dopłata: 10%
Dopłata: 20%
Dodatkowe zniżki Sprzątanie co kwartał
Sprzątanie co miesiąc
Zniżka: 10%
Zniżka: 20%
Koszt dojazdu Na terenie Warszawy
Poza granicami miasta
Cena: 0 zł
Cena: 40 zł

Objaśnienie terminów użytych w tabeli

Usunięcie śmieci - czynność zaliczana do usług podstawowych, polegająca na ręcznym usunięciu śmieci zalegających na płycie nagrobnej i w bezpośrednim otoczeniu grobu, takich jak suche liście, gałęzie, stare znicze i kwiaty.

Zapalenie znicza - czynność zaliczana do usług podstawowych, polegająca na zapaleniu jednego małego znicza na grobie pojedynczym lub dwóch małych zniczy na grobie podwójnym lub rodzinnym. Znicze z czasem palenia do 48 godzin.

Zrobienie zdjęć - czynność zaliczana do usług podstawowych, polegająca na wykonaniu dokumentacji fotograficznej odwiedzanego grobu przed i po wykonaniu usługi, a następnie wysłanie drogą elektroniczną do Klienta.

Dodatkowy znicz - czynność zaliczana do usług rozszerzonych, polegająca na zapaleniu dodatkowego znicza niezależnie od rodzaju grobu (grób urnowy, pojedynczy, podwójny lub rodzinny).

Zakup kwiatów - czynność zaliczana do usług rozszerzonych, polegająca na zakupie kwiatów lub wiązanki na grób zgodnie z wytycznymi Klienta. Klient otrzymuje paragon lub fakturę na zakupione rzeczy. Obowiązuje przedpłata lub ustalona wcześniej zaliczka na zakup kwiatów czy wiązanki na grób.

Zakup zniczy - czynność zaliczana do usług rozszerzonych, polegająca na zakupie zniczy lub wkładów do zniczy zgodnie z wytycznymi Klienta. Klient otrzymuje paragon lub fakturę na zakupione rzeczy. Obowiązuje przedpłata lub ustalona wcześniej zaliczka na zakup zniczy czy wkładów do zniczy.

Pielęgnacja roślin - czynność zaliczana do usług rozszerzonych, polegająca na florystyce roślin nagrobnych obejmująca pielenie, podlewanie i nowe nasadzenia roślin na grobie itp.

Omiecenie kurzu - czynność związana z usługą sprzątania grobu, wykonywana na sucho i na mokro, polegająca na ręcznym dokładnym usunięciu zalegającego kurzu przy użyciu odpowiedniej zmiotki, a następnie przetarcie omiecionej powierzchni wilgotną szmatką.

Umycie nagrobka - czynność związana z usługą umycia nagrobka, wykonywana na mokro, polegająca na ręcznym dokładnym umyciu płyty nagrobnej przy użyciu dedykowanych środków czystości.

Pastowanie grobu - czynność związana z usługą pielęgnacji nagrobka, polegająca na pastowaniu płyty nagrobnej przy użyciu przeznaczonego do tego preparatu. Czynność wykonywana bezpośrednio przed polerowaniem płyty nagrobnej suchą szmatką.

Polerowanie grobu - czynność związana z usługą pielęgnacji nagrobka, polegająca na polerowaniu płyty nagrobnej przy użyciu suchej szmatki. Czynność wykonywana bezpośrednio po pastowaniu płyty nagrobnej.

Otoczenie grobu - czynności dodatkowe związane z pielęgnacją bezpośredniego otoczenia grobu, polegające na odchwaszczaniu, zgrabianiu suchych liści, zamiataniu śmieci, a w zimie na odśnieżaniu terenu wokół nagrobka.

Malowanie krzyża / liter - usługa dodatkowa związana z konserwacją nagrobka, polegająca na pomalowaniu krzyża lub liter farbą. Obowiązuje przedpłata lub ustalona wsześniej zaliczka na zakup farby i pędzla.

Udekorowanie grysem / żwirkiem - usługa dodatkowa związana z konserwacją nagrobka, polegająca na usypaniu dekoracyjnego grysu lub żwirku wokół nagrobka. Obowiązuje przedpłata lub ustalona wcześniej zaliczka na zakup foliowego podłoża oraz grysu lub żwirku.

Zamówienie mszy - usługa opcjonalna polegająca na zamówieniu mszy za osobę zmarłą w wybranej parafii na terenie Warszawy lub bliskich okolic. Obowiązuje przedpłata lub ustalona wcześniej zaliczka za usługę.

Sprzątanie po pogrzebie - czynność opcjonalna polegająca na usunięciu wypalonych zniczy, uschniętych kwiatów i wiązanek po pogrzebie. Usługa może obejmować dodatkowy zakup kwiatów lub zniczy.

Niestandardowe usługi - inne niewymienione na stronie internetowej opcjonalne usługi ustalane między klientem, a osobą sprzątającą.

Znicz szklany - usługa opcjonalna umożliwiająca zakup dodatkowych zniczy szklanych w kolorze czerwonym lub białym do wyboru po cenie hurtowej. Obowiązuje limit 2 sztuk do jednej zamawianej usługi.

Wkład olejowy - usługa opcjonalna umożliwiająca zakup dodatkowych wkładów olejowych do zniczy z czasem palenia od 70 do 140 godzin po cenie hurtowej. Obowiązuje limit 2 sztuk do jednej zamawianej usługi.

Nagrobek z lastryko - dodatkowa opłata doliczana do usług związanych ze sprzątaniem, myciem lub pielęgnacją nagrobka. Nagrobki z lastryko mają porowatą, nierówną powierzchnię trudniejszą do czyszczenia i mycia.

Usługa przedświąteczna - dodatkowa opłata odnosząca się do usług wykonywanych w przeddzień świąt państwowych i ważnych świąt kościelnych ustawowo wolnych od pracy, takich jak Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, 1 i 3 Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 Sierpnia, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, kiedy popyt na usługi sprzątania wyraźnie wzrasta.

Sprzątanie co kwartał - dodatkowa zniżka przyznawana na wykonywane usługi sprzątania, mycia, pielęgnacji i konserwacji grobów dla klientów korzystających z usług Zadbany Grób regularnie w ramach stałej współpracy.

Sprzątanie co miesiąc - dodatkowa zniżka przyznawana na wykonywane usługi sprzątania, mycia, pielęgnacji i konserwacji grobów dla klientów korzystających z usług Zadbany Grób regularnie w ramach stałej współpracy.

Koszt dojazdu - dodatkowa opłata pobierana za dojazd do grobu znajdującego się poza granicami administracyjnymi Warszawy, jednocześnie będącego w strefie działania warszawskiej komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.