Logo ZadbanyGrób
 

 

Cennik

 

Cennik usług

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze ceny były bardzo atrakcyjne na tle konkurencji. Nasze usługi zawsze są wyceniane indywidualnie po ustaleniu zakresu prac na podstawie rodzaju grobu, otrzymanych informacji i zdjęć oraz po konsultacjach z Klientem. Usługi świadczymy na terenie Warszawy i bliskich okolic. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania bezwzrotnej zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi przez Klienta. Po wykonaniu usługi zaliczka jest odliczana od ceny całkowitej za wykonaną usługę. W tabeli poniżej przedstawiliśmy listę świadczonych usług wraz z przykładowymi cenami zależnymi od zakresu prac i rodzaju grobu (pojedynczy, podwójny lub rodzinny).

W cenie każdej usługi zapewniamy zapalenie jednego (grób pojedynczy) lub dwóch (grób podwójny i rodzinny) małych szklanych zniczy z czasem palenia do 48 godzin. Na życzenie zakupimy dodatkowe znicze. Zakup kwiatów i wiązanek na grób jest dodatkowo płatny i realizowany zazwyczaj w kwiaciarni znajduącej się najbliżej cmentarza. Paragon lub fakturę wysyłamy pocztą elektroniczną.

Przy realizacji usługi czyszczenia nagrobka zapewniamy podstawowe środki czystości oraz niezbędny sprzęt. Na życzenie świadczymy niestandardowe usługi jak np. zakup farby i pędzla w celu pomalowania krzyża lub liter, czy zakup grysu lub żwirku dekoracyjnego potrzebnego do usypania wokół grobu. W przypadku usług niestandardowych wymagamy wcześniejszego przelania środków pieniężnych na zakup niezbędnych materiałów. Należy pamiętać, że dodatkowy wpływ na cenę usługi może mieć zastany na miejcu stan grobu niezgodny z zadeklarowanym przez Klienta oraz poziom zabrudzeń wymagający użycia specjalistycznych środków czystości.

Nagrobki na cmentarzu lokalizujemy na podstawie otrzymanych informacji. W przypadku niemożności odnalezienia grobu kontaktujemy się z Klientem w celu doprecyzowania szczegółów lokalizacji. Klient zamawiający usługę powinien podać dokładne informacje pozwalające na zlokalizowanie grobu na cmentarzu takie jak:

  • imię i nazwisko oraz datę śmierci osoby pochowanej w grobie,
  • wygląd i cechy szczególne nagrobka jeżeli takowe istnieją,
  • dane lokalizacyjne ułatwiające dojście np. numer kwatery, rzędu.

Wszystkie usługi wyceniamy i płatności przyjmujemy w polskich złotych (PLN). Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje także możliwość wyceny usługi w innej walucie (USD, EUR, GBP) według aktualnego średniego kursu widocznego na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Dla naszych stałych Klientów dajemy zniżki na wykonywane usługi licząc od kolejnej zamówionej usługi. Dla usług świadczonych raz w miesiącu zniżka wynosi 10%, natomiast dla usług świadczonych kwartalnie rabat wynosi 5% ceny wykonanego zlecenia.

Wykaz oferowanych usług wraz z przykładowym zakresem cen za ich wykonanie. Rzeczywista wycena może się różnić od przedstawionej w tabeli.
RODZAJ USŁUGIZAKRES PRACPRZYKŁADOWA CENA
Odwiedzenie grobu
Usługa podstawowa
Usunięcie śmieci
Zapalenie znicza
Zrobienie zdjęć
60 - 70 zł
Odwiedzenie grobu
Usługa rozszerzona
Usunięcie śmieci
Zapalenie znicza
Zakup kwiatów
Zrobienie zdjęć
70 - 80 zł
Sprzątanie grobu
Usługa podstawowa
Usnięcie śmieci
Omiecenie kurzu
Zapalenie znicza
Zakup kwiatów
Zrobienie zdjęć
80 - 90 zł
Sprzątanie grobu
Usługa rozszerzona
Usnięcie śmieci
Omiecenie kurzu
Zapalenie znicza
Zakup kwiatów
Pielęgnacja roślin
Zrobienie zdjęć
90 - 100 zł
Umycie grobu
Usługa podstawowa
Usunięcie śmieci
Umycie nagrobka
Zapalenie znicza
Zakup kwiatów
Zrobienie zdjęć
120 - 160 zł
Umycie grobu
Usługa rozszerzona
Usunięcie śmieci
Umycie nagrobka
Zapalenie znicza
Zakup kwiatów
Pielęgnacja roślin
Zrobienie zdjęć
140 - 180 zł
Pielęgnacja grobu
Usługa podstawowa
Usunięcie śmieci
Umycie nagrobka
Pastowanie grobu
Polerowanie grobu
Zapalenie znicza
Zakup kwiatów
Zrobienie zdjęć
160 - 200 zł
Pielęgnacja grobu
Usługa rozszerzona
Usunięcie śmieci
Umycie nagrobka
Pastowanie grobu
Polerowanie grobu
Zapalenie znicza
Zakup kwiatów
Pielęgnacja roślin
Zrobienie zdjęć
180 - 220 zł
Otoczenie grobu
Usługa dodatkowa
Usunięcie śmieci
Odchwaszczanie
Zgrabienie liści
Zamiatanie terenu
Odśnieżanie terenu
20 - 40 zł
Konserwacja grobu
Usługa dodatkowa
Malowanie krzyża
Malowanie liter
Wysypanie grysu
Wysypanie żwirku
Zapytaj
Inne czynności
Usługa opcjonalna
Zamówienie mszy
Sprzątanie po pogrzebie
Inne sprawy
Zapytaj
Koszt dojazdu Na terenie Warszawy
Poza granicami miasta
0 zł
20 zł